Upphandlingar Överkalix

Politiska beslut 2020 om upphandling i Överkalix

  • Årshjul ska finnas på kommunens hemsida. Det ska visa vilka upphandlingar som planeras att genomföras närmaste året. Företag kan därigenom bättre planera och förbereda vilka upphandlingar de ska lämna anbud på.
  • Större upphandlingar ska brytas ner i mindre upphandlingar. Det kommer att ge företag i Överkalix möjlighet att lämna anbud.
  • Upphandlingar ska föregås av lokala dialogmöten. Inför nya upphandlingar ska företag bjudas in till gemensamma dialogmöten. De kommer att ge företag större möjlighet att påverka utformningen av upphandlingar, för att sedan lämna anbud.
  • Upphandlingar ska följas upp/utvärderas. Det kommer att ge företag möjlighet att utveckla och förbättra sina verksamheter. Det ger kommunen möjlighet att förbättra framtida upphandlingar.

 

Upphandlingsregler

Dialogmöten inför upphandlingar

Mer information om att göra affärer med offentlig sektor