Nominera Årets Företagare, Årets Företagsledare och Årets Nyföretagare

I år ska Årets Företagare, Årets Företagsledare och Årets Nyföretagare i Överkalix utses. Nu är det dags att nominera.
Ta chansen och lyft fram den företagare som du tycker förtjänar priset inom någon av kategorierna. Lämna din nominering senast den 11 november -22 på denna hemsida.

Kriterier för årets företagare

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Årets företagare går vidare till nästa års regionfinal, som utser Årets Företagare i Norrbotten, där vinnare går vidare till den stora finalen där men utser Årets Företagare i Sverige.

Kriterier för årets företagsledare

  • Genom sitt ledarskap bidragit positivt till företagets ekonomiska utveckling
  • Genom sitt ledarskap bidragit till att företaget är en attraktiv arbetsgivare som aktivt uppmuntrar engagemang bland medarbetarna
  • Genom sitt ledarskap är ett föredöme och en inspiration för andra företagsledare i sin egen bransch och i övriga näringslivet
  • Visar provar på ett hållbart ledarskap där jämlikhet och mångfald är en naturlig del av värdegrunden

Kriterier för årets nyföretagare

  • Företagets affärsidé är utvecklingsbar och har en plan för fortsatt utveckling.
  • Företagaren har byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  • Företaget ska ha startats under de senaste tre åren och bör ha ett färdigt årsbokslut.

Här kan du nominera

Jag vill nominera

Årets Unga Företagare i Överkalix

Sparbanken Nord delar ut ett pris på 10 000 kr till Årets Unga Företagare i Överkalix.

Vid eventuella frågor, kontakta naringsliv@overkalix.se