Näringslivskontoret

Näringslivskontorets uppgift är stödja och hjälpa företagare i hela kommunen och invånare och föreningar utanför tätorten på bästa sätt.

Kontakt näringslivsfrågor

070-115 33 56
bo.haggroth@overkalix.se

Kontakt landsbygdsfrågor

0926-740 70
bo.haggroth@overkalix.se

Besöksadress: Storgatan 17, Överkalix
Postadress: Överkalix kommun, 956 81 Överkalix