Näringslivskontoret

Näringslivskontorets uppgift är stödja och hjälpa företagare i hela kommunen och invånare och föreningar utanför tätorten på bästa sätt.

Kontakt näringslivsfrågor

070-115 33 56
naringsliv@overkalix.se

Kontakt landsbygdsfrågor

0926-740 70
landsbygd@overkalix.se

Besöksadress: Storgatan 17 i Överkalix

Postadress: Överkalix kommun, 956 81 Överkalix