Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat 2023

Svenskt Näringsliv genomför årligen en stor undersökning av det lokala företagsklimatet. Drygt 200 företag i Överkalix får enkäten. Är ditt företag ett av dessa? I så fall är det bra om du svarar på enkäten, då hjälper du oss att förbättra företagsklimatet i Överkalix.

Ett bra lokalt företagsklimat är en viktig framgångsfaktor för Överkalix. Det ger arbetstillfällen, skapar ett attraktivt serviceutbud för invånare och lockar besökare till kommunen.

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande företagsrankningen i Sverige. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.

www.foretagsklimat.se finns mer information om enkäten från Svenskt Näringsliv.

Vi tackar dig på förhand!