Landsbygd

Landsbygden ska vara en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare. Hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan kommun och lokalbefolkning, föreningar och företag ska vara i fokus.